Ouderportaal Parnassys

In ons digitale leerlingvolgsysteem (Parnassys) houden wij diverse ontwikkelingen van uw kind bij. Denk hierbij aan de absentie, cijfers van de toetsen, voorbereidingen voor rapportgesprekken, verslaglegging van oudergesprekken, etc. Sinds januari 2014 kunnen ouders van onze school inloggen op het oudergedeelte van dit systeem en eerder genoemde gegevens inzien. Wij vinden het namelijk belangrijk hier transparant in te zijn. Als uw kind bij ons naar school gaat ontvangt u, per mail, inloggegevens.