Sociaal emotionele vaardigheidstraining

Rots en water
Op onze school is een leerkracht aanwezig, die geschoold is om de training “Rots en water” te geven in groepen waar dat goed zou kunnen zijn.

Rots en Water is een programma voor jongeren van 4 tot 18 jaar, dat hen leert zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de kinderen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan. Algemene doelstelling van Rots en Water is kinderen te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Een meer specifiek doel is jongens te leren omgaan met andermans en eigen macht, kracht en onmacht. In die zin leren de jongens zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en tegelijkertijd oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag

 

Sociaal Emotionele Vaardigheidstraining

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even voor te stellen en u als ouders iets te vertellen over mijn werk hier op de St. Antoniusschool.

Ik ben Renate Leeuwerke, gediplomeerd Kindercoach. Verder ben ik o.a. gecertificeerd NLP Practitioner en begeleider van Familieopstellingen. In mijn praktijk begeleid ik jonge mensen met problemen op het sociale en/of het psychische vlak. Voor volwassenen organiseer ik trainingen persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat iemand zich volledig kan ontwikkelen. Als ik werk met het gevoel en het gedrag van mensen, dan kijk ik naar het hele plaatje. Mocht een medische oorzaak ten grondslag liggen aan het gedrag van het kind, dan verwijs ik voor het medische traject graag door. Zie voor informatie over mijn visie, mijn werkwijze en wat anderen over me zeggen: www.ikbeneenregenboog.nl