Sociaal emotionele vaardigheidstraining

Rots en water
Op onze school is een leerkracht aanwezig, die geschoold is om de training “Rots en water” te geven in groepen waar dat goed zou kunnen zijn.

Rots en Water is een programma voor jongeren van 4 tot 18 jaar, dat hen leert zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de kinderen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan. Algemene doelstelling van Rots en Water is kinderen te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Een meer specifiek doel is jongens te leren omgaan met andermans en eigen macht, kracht en onmacht. In die zin leren de jongens zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en tegelijkertijd oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag

 

Sociaal Emotionele Vaardigheidstraining

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even voor te stellen en u als ouders iets te vertellen over mijn werk hier op de St. Antoniusschool.

Ik ben Isabelle Hofstra- Plaatsman, getrouwd en moeder van 4 kinderen. Van origine ben ik kleuterleidster. Sinds 18 jaar geef ik communicatietrainingen volgens het model van Thomas Gordon. Communicatie is voor mij de sleutel binnen alle relaties. De methodiek van Gordon maakt heel inzichtelijk wat taal doet in relatie tot kinderen, maar ook in veel breder opzicht leer je beter te kijken en luisteren naar je kind(eren)

Daarnaast geef ik trainingen in emoties van kinderen en hoe daarmee om te gaan. Als Kindertolk leer ik ouders dat kinderen hun spiegels zijn en wat onze kinderen ons feitelijk willen aanreiken. Vaak gaat dat om onze blinde vlekken; datgene wat bij ons nog opgeruimd moet worden. Wij willen onze kinderen gelukkig zien, maar onze kinderen willen dat ook voor ons!

                   http://harttothart.nl/uploads/example/c3937f28-3282-11e2-b4e0-00163e401eb8

Ruim 11 jaar geleden werd ik benaderd of ik sociale vaardigheidtraining wilde gaan geven op deze school. Prachtig, dat de school dit aanbiedt en zo erkent dat kinderen pas kunnen leren als ze sociaal emotioneel goed in hun vel zitten.

Ik begeleid kinderen in het ontdekken wie ze zijn en vooral dat ze goed zijn zoals ze zijn! We praten en tekenen over emoties. Ik breng hun kwaliteiten onder de aandacht en leer kinderen hoe bv boosheid ontstaat en hoe met je eigen boosheid om te gaan. Ook leg ik beeldend uit hoe je kunt opkomen voor jezelf als je je ergens aan stoort bij de ander.

Soms spelen we een spel waarin kinderen aan elkaar dingen leren verwoorden en soms gaan we met de klas naar het speellokaal, waar we spelletjes doen die te maken hebben met respectvol omgaan met elkaar. Van tijd tot tijd doe ik in sommige klassen het kringgesprek, om zo ook de leerkracht handreikingen te geven in communiceren met kinderen.

Ik geniet van de ontvankelijkheid van kinderen, hun openheid en de bereidheid om emoties onder ogen te zien. Want gevoelens horen bij het leven. Ze zijn niet goed of fout, ze zijn er gewoon. Als je dat ervaart, dat het mag, dan kun je erover leren praten.

 

Voor kinderen die aangemeld worden door de leerkracht in samenwerking met de Intern Begeleider, wordt een bijdrage van € 20,- per sessie gevraagd. De overige kosten betaalt de school. Ik ga in principe uit van 10 keer. U krijgt als ouder eerst gelegenheid om met mij over uw kind te spreken en na 8 sessies met uw kind, vraag ik u om met mij het traject en mijn bevindingen te evalueren. U betaalt achteraf.

Helaas word ik niet vergoed.

 

Er is een beperkte mogelijkheid om zelf uw kind aan te melden als u daarvoor uw redenen hebt. Ik zal proberen om onder de behandeling onder schooltijd te laten plaatsvinden.

Hiervoor betaalt u dan een bijdrage van € 30,- per keer. Net als in andere gevallen gaat het om 8 keer, met een gesprek vooraf en na die tijd.

 

Wilt u meer weten, bekijkt u dan mijn site: www.harttothart.nl

U kunt zo ook contact met mij zoeken: vanharttothart@hotmail.com.