Regels en afspraken

“Alle kinderen moeten zich op onze school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen” Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar, als zich ongewenste situaties voordoen, aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Onze regels op de St. Antoniusschool:

  • Ik luister naar een ander.
  • Ik kom niet aan andermans spullen.
  • Ik let erop dat niemand zich onveilig voelt door mij.
  • Ik praat niet over een ander en let vooral op mezelf.
  • Ik zeg geen nare dingen tegen of over een ander
  • Wij spelen en werken samen, iedereen hoort erbij.
  • Ik denk eerst na voor ik iets doe.
  • Ik lach om een grap en niet om iemand.
  • Ik doe niet iets bij een ander wat ik zelf ook niet prettig vind.