Pesten & KIVA

Digitaal pesten
Digitaal pesten is pesten door bijvoorbeeld het sturen van vervelende sms’jes, Facebookcontact, enz. Het is een lastig fenomeen voor zowel ouders als voor ons als school. Gewone ruzies zie je, hoor je en voel je vaak wel. Digitaal pesten is meestal onzichtbaar. Kinderen die zich eraan schuldig maken vertellen dat niet. Ook kinderen die het slachtoffer zijn durven dit meestal niet te vertellen. Wij zijn er als school zeer alert op dat digitaal pesten niet op of vanuit de school plaatsvindt. We verzoeken u als ouder er thuis ook alert op te zijn. We vragen u ook eventuele signalen die u krijgt hierover op school te komen bespreken.

Als het één en ander vanuit huis plaatsvindt, kunnen we er als school niet rechtstreeks iets aan doen, maar we kunnen met zijn allen nadenken hoe we er mee omgaan om het op te lossen. We willen een veilige school zijn waar alle kinderen met plezier heen gaan. Daar moeten we ook met zijn allen zorg voor dragen.

Anti pestprogramma KIVA
Veel basisschoolleerlingen worden gepest. Om dat aan te pakken is een goede anti-pestmethodeheel belangrijk.. In 2012 zijn 66 Nederlandse scholen met KIVA gaan werken, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht of dit, van oorsprong Finse antipestprogramma, werkt. Met ingang van vorig schooljaar zijn ook wij met het programma gaan werken.

KIVA richt zich niet alleen op de pester of het slachtoffer, maar op de groep als geheel. KIVA bestaat uit lessen voor de midden- en bovenbouw van de basisschool. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen bij het pestprobleem betrokken worden: ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. Meer informatie kunt u lezen op www.kivaschool.nl.