Kinderoefentherapie

 

KINDEROEFENTHERAPIE HOOGEZAND

ALS BEWEGEN EN SPELEN SPECIALE AANDACHT VRAAGT . . .

Sensomotorische vaardigheden zijn van belang voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Een goede kwalitatieve en leeftijdsadequate ontwikkeling van fijne motorische vaardigheden, grove motoriek, evenwicht,  lichaamskennis en de ontwikkeling van  tijd-ruimte oriëntatie spelen hierin een grote rol. Daarnaast zijn een goede concentratie, aandachtsregulatie en (zintuig)informatieverwerking belangrijke vaardigheden die bijdragen aan het leren op school.

Kinderen met een sensomotorische ontwikkelingsachterstand hebben extra zorg en aandacht nodig. Ze moeten harder hun best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Samen met de ouder(s)/verzorger(s), de leerkracht(en) en de Intern Begeleider van school werken we aan een oefenprogramma om het betreffende kind zo goed mogelijk op gang te helpen

Kinderen komen alleen voor behandeling op school in aanmerking wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ontwikkelingsachterstand. Via de ouders of via school kan een onderzoek worden aangevraagd. Het onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de ouders. 

www.leerbewegen.nl en www.kinderoefentherapie.nl 

Over de St. Antoniusschool

Ons motto is: wij houden geen rekening met verschillen, wij gaan uit van verschillen. Wij zijn een levendige schoolgemeenschap, waarin we van en met elkaar willen leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt. 

Lees meer »

Over Primenius

Stichting Primenius is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van de Stichting Fidarda en de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. De Stichting verzorgt basisonderwijs voor 34 scholen in de provincie Groningen en Drenthe.

Lees meer »