Hoofdluis

Na elke schoolvakantie is er luizencontrole in de groepen. Indien er luizen worden geconstateerd, wordt u als ouder op de hoogte gebracht. De ouders van de leerlingen van de betreffende groep worden op de hoogte gebracht, zodat er extra aandacht aan dit probleem kan worden besteed.