GGD

Dieke Reiling, vanuit de GGD als Jeugdverpleegkundige, en Jildau de Jong, vanuit het Sociaal Team Oost als Casemanager Jeugd, zijn verbonden aan de St. Antoniusschool. 

Zijn zijn wekelijks op school aanwezig op woensdag van 11.30 uur tot 12.30 uur, voor het spreekuur. Zie ook bijlage.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen. Groep 7 krijgt ook een voorlichting over voeding en bewegen.

Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft.

Vragenlijst groep 2 en 7
Als voorbereiding op het onderzoek krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.

Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Hierop kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven.

Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Vragen en twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is.

U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).