Dyslexiezorg

Praktijk de Aa is een praktijk voor logopedie en dyslexiezorg. Op de St. Antoniusschool behandelen we kinderen

- met een vermoeden van dyslexie,

- met een lichte vorm van dyslexie,

- met ernstige enkelvoudige dyslexie,

- die moeite hebben met beginnende geletterdheid,

- die vastlopen bij aanvankelijk lezen en spelling,

-  die voortgezet lezen of spelling niet onder de knie krijgen.

We werken samen met ouders en school om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Sinds september 2010 bieden we vergoede dyslexiezorg in samenwerking met Dyslexie Netwerk Pento. We werken sinds 2011 samen in het multidisciplinaire samenwerkingsverband ELKind.

U kunt ons bellen op 050-4096416. Op de website www.praktijkdeaa.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.