Voorschoolse opvang

Iedere dag is er vanaf 7:15 uur gelegenheid om uw kind bij de VSO te brengen. Deze wordt aangeboden door Prokino. De opvang is an 7:15 - 8:15 uur in de BSO ruimte in de centrale hal. Hiervoor wordt NIET de schoolingang gebruikt, maar de hoofdingang op nr.33.

Deze opvang valt onder de wet kinderopvangtoeslag. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van ProkinoU meldt zich dan aan voor BSO en bij de opmerkingen kunt u vervolgens aangeven dat het om VSO gaat.