Peuter opvang KaKa

Aanbod Kinderopvang Kaka

Kinderen groeien en gaan de wereld om hen heen ontdekken. De peuteropvang  wil hier graag aan bijdragen door een veilige, stimulerende en gezellige plek voor kinderen te zijn. Hier kunnen kinderen andere leeftijdsgenootjes en volwassenen leren kennen. Er is ruimte om te spelen, maar er kan ook geëxperimenteerd worden met klei, verf, lijm, zand en water enz. Natuurlijk worden er ook groepsactiviteiten ondernomen. Op de peuteropvang moet niets. Het leveren van prestaties dus ook niet! Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker bezig zijn en spelenderwijs hun mogelijkheden en de wereld om hen heen ontdekken.  

Kinderen kunnen twee dagdelen op een peuteropvang komen spelen. Over het algemeen zal dit een ochtend en een middag zijn. Daarnaast wordt er op VVE-locaties een derde en vierde dagdeel aangeboden. Informatie hierover kunt u via de leidsters van uw kind krijgen.

Voor uitgebreide informatie zie de website van Kinderopvang KaKa: www.kaka.nl. Voor  specifieke informatie over de locatie kan bij de zoekopdracht de naam van de locatie ingevuld worden. 

Daar waar in onderstaande informatie wordt gesproken over ouders, wordt ook verzorgers bedoeld.  

 

Hoe verloopt een dagdeel op de peuteropvang?

Als de kinderen met hun ouders binnenkomen, kunnen zij samen iets uitzoeken om mee te spelen. Mocht het zo zijn dat ouders iets met de leidsters willen bespreken, dan kan dat ook nu gebeuren. Na ongeveer 10 minuten wordt er duidelijk afscheid genomen en gaan de ouders naar huis.

De leidsters bieden vervolgens de kinderen de gelegenheid om nieuwe dingen te ontdekken. Dit kan individueel, in kleine groepjes of in de grote groep gebeuren. Uitgangspunt hierbij is, dat kinderen die plezier in hun spel hebben graag willen experimenteren en zich daardoor in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het spreekt daarom eigenlijk voor zich dat leidsters zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk gebeurt dit met respect voor de eigenheid, achtergrond en cultuur van het kind.

Ongeveer halverwege de ochtend of middag wordt er samen opgeruimd, handen gewassen en wordt er aan tafel gezamenlijk gegeten en gedronken.

Aan het eind wordt er gezamenlijk afgesloten (met een liedje, spelletje of iets dergelijks) waarna de kinderen weer met hun ouders mee naar huis gaan.

 

Piramide:

Piramide is een erkend VVE-programma waar op de peuteropvang mee wordt gewerkt. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters het spelen. Door dit spelen leren de kinderen veel.

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Motorische ontwikkeling;
 • Kunstzinnige ontwikkeling;
 • Ontwikkeling van waarneming;
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen;
 • Taalontwikkeling;
 • Oriëntatie op ruimte en tijd.

Deze ontwikkelgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel.

 

Boekenpret:

Alle peuteropvang-locaties in Hoogezand-Sappemeer doen hieraan mee. Dit gaat als volgt:

De deelnemende locaties kunnen twee keer per jaar een collectie boeken van de bibliotheek lenen. Alle kinderen die de peuteropvang bezoeken, kunnen wekelijks een boek van deze collectie lenen. Deze uitleen is gratis, gebeurt wekelijks (meestal op een vaste dag), en wordt verzorgd door ouders die de kinderen helpen bij het uitzoeken en registreren welk boek er mee naar huis gaat. Jammer genoeg moeten wij, net als de bibliotheek,  kapotte of kwijtgeraakte boeken bij ouders in rekening brengen.

 

Overdracht naar de basisschool:

Om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen, werken wij met het digitale volgsysteem Pravoo. Van elk kind wordt de ontwikkeling op verschillende gebieden bijgehouden zodat de leidster objectief kan bepalen hoe deze ontwikkeling verloopt. In sommige gevallen blijkt bijvoorbeeld dat een kind moeite heeft met samenspelen, met bepaalde woorden/spraak of komen andere bijzonderheden naar boven. Het kan dan gewenst zijn dat er extra aandacht aan het kind gegeven wordt zodat er geen ongewenste achterstanden optreden. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met het feit dat ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt en dat er altijd verschillen zijn tussen kinderen. Het uitgangspunt van het volgsysteem  is niet uitsluitend het opsporen van problemen, maar ook het meten van het welbevinden van het individuele kind binnen de groep. Indien nodig kan er aan de kinderen extra begeleiding worden aangeboden

Twee keer per jaar worden de bevindingen met de ouders besproken. Tegen de tijd dat het kind op vierjarige leeftijd de peuteropvang verlaat, worden de gegevens uit het volgsysteem, na overleg met ouders, overgedragen aan de basisschool. We sturen dan het ingevulde Pravoo-formulier in PDF naar de school zodat zij dit aan hun digitale volgsysteem kunnen toevoegen. We streven ernaar dat de mentor van het kind dit mondeling toelicht (bij voorkeur in een gesprek met de toekomstige leerkracht van het kind). We noemen dit de warme overdracht. Met deze overdracht willen we leerkrachten van de basisschool informeren. De peuteropvang-leidster kent het kind en heeft een beeld van zijn/haar ontwikkelingen. De leerkracht van de basisschool kan met deze informatie direct aansluiten bij de leerbehoeften van het kind. Tevens helpt het om zo vroeg mogelijk achterstanden bij kinderen te kunnen signaleren. Door de samenwerking van de peuteropvang en basisscholen is het mogelijk tijdig hulp te bieden als er zich een probleem voordoet in de ontwikkeling van een kind.

Zonder toestemming van ouders zal deze overdracht niet plaatsvinden. 

 

Praktische tips:

 • De kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil de desbetreffende leidsters hier graag van op de hoogte gebracht worden, zodat zij weet wie er wel komt.
 • Het is de bedoeling dat elk kind zelf een tas meeneemt (voorzien van naam) waarin zijn eten en drinken zit. Dit eten kan een broodje, schoolkoekje of wat fruit zijn (geen snoep en niet te veel!). Het drinken kan het beste meegegeven worden in een beker, zodat wij dan het eventuele restant weer mee naar huis kunnen geven.
 • Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan een schone luier en doekjes meegeven?
 • Als uw kind bezig is met zindelijkheid, dan werken leidsters daar graag aan mee. Dan graag even schone kleding mee (ook sokken) want een ongelukje zit in een klein hoekje.