Bibliotheek & BoekenPret

Bibliotheek
Wij vinden lezen heel belangrijk.Op school hebben we een prachtige collectie boeken in de klassenbibliotheken. Kinderen op school hebben altijd een boek in hun vak om regelmatig tussen door te kunnen lezen. Ook lezen we, ieder in zijn/ haar eigen boek, op vaste momenten. We noemen dat; Lekker Lezen. Wanneer we bijzondere boeken zoeken, of informatieve boeken nodig hebben voor bepaalde onderwerpen of een project, lenen we die van de bibliotheek in Hoogezand. 

BoekenPret 
Op de St Antoniusschool werken we in de kleutergroepen met BoekenPret. We lenen twee keer per jaar een collectie boeken van de bibliotheek. Alle kleuters kunnen wekelijks een boek van deze collectie op school lenen. Deze uitleen is gratis, gebeurt op een vaste dag in de week en wordt verzorgd door ouders Deze ouders helpen de kinderen bij het uitzoeken van de boeken, registreren wie welk boek mee heeft. (u zult begrijpen dat wij wel de kapotte of kwijtgeraakte boeken bij de ouders in rekening moeten brengen)

Boekenpret is een combinatie van een gezin- en school gerichte aanpak. Het creëren van een stimulerend leesklimaat op school vormt de basis voor het stimuleren van voorlezen thuis. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Einddoel is kinderen 500 (voorlees)uren op te laten doen voor hun zevende jaar.

Gedurende de kleuterperiode;

  • Krijgen kinderen boekjes thuis.
  • Worden ouders gestimuleerd door hun eigen kind om voor te lezen
  • Kunnen ouders worden begeleid bij het voorlezen

Van groot belang bij BoekenPret is de plaatselijke samenwerking tussen de instellingen die de uitvoering van BoekenPret moeten verzorgen. De openbare bibliotheek, het consultatiebureau, de peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen, de basisscholen en niet te vergeten de gemeente.