Schoolondernemingsplan

In de bijlage vindt u ons schoolondernemingsplan 2019-2023


Het schoolondernemingsplan geeft de kaders aan waarbinnen de school werkt aan schoolverbetering en -ontwikkeling en het geeft zicht op de samenhang. Verbeteringen op één onderdeel van het primaire proces hebben implicaties voor andere onderdelen van het primaire proces, maar hebben óók gevolgen voor het personeelsbeleid en voor het financiële beleid. In de verschillende hoofdstukken van het schoolondernemingsplan geven we waar mogelijk die samenhang weer.
Onze school is een bedrijf, een druk bedrijf waarbinnen iedere werknemer dagelijks bezig is om de doelstellingen van dit bedrijf te realiseren. Ons product is het bieden van hoogstaand onderwijs. Ons resultaat is tevreden ‘klanten’ en een positieve beeldvorming.
Om dit resultaat te kunnen bereiken, stellen we onszelf een aantal doelen. We zullen de manier waarop we deze doelen willen bereiken beschrijven in een strategisch, tactisch en operationeel gedeelte van dit ondernemingsplan.
Met het schoolondernemingsplan stippelen we de route uit die we willen volgen. Als ondernemende en lerende school zullen wij de ervaringen die we op deze weg opdoen als kansen en uitdagingen zien en gaan we er alles aan doen om mogelijke belemmeringen te overbruggen.