Missie & Visie

Missie
Wij onderwijzen vanuit een innerlijke bewogenheid elk kind met zijn of haar unieke talenten naar een toekomst waar passende nieuwe kansen en mogelijkheden liggen.

De hoofdtaak van de St. Antoniusschool is vanuit een Katholieke traditie kwalitatief goed onderwijs bieden. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst en waarbij school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt net zoveel belang gehecht als aan de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na acht jaar klaar zijn voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Visie
Wij zijn een Katholieke school en wij vinden het belangrijk woorden te geven aan de inhoud van Katholiek onderwijs en de Katholieke cultuur. Wij staan voor een open en transparant beleid en hechten waarde aan een heldere communicatie. In onze visie ondersteunen school en ouders elkaar om de gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen te verwezenlijken. In dit zogenaamde educatief partnerschap speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Eveneens vinden we het van groot belang de kinderen bij de ontwikkeling van de school te betrekken.

Wij willen investeren in eigentijds onderwijs, waarmee we kinderen voorbereiden op de toekomst. Wij vinden dat een professionele, innovatieve cultuur, waarbij mensen goed samenwerken met elkaar, goed communiceren en continu leren van én met elkaar, hierom een belangrijke prioriteit heeft.
 
Om voor alle kinderen een goede toekomst mogelijk te maken zal het inzetten op goed eigentijds onderwijs en ook vooral op goed taal-/lees- en rekenonderwijs blijvend van belang zijn. Om een gedegen basis te creëren hechten wij, naast het behalen van de doelen op de kernvakken, grote waarde aan de 21e-eeuwse vaardigheden:

  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Communiceren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken
  • Creativiteit
  • ICT-geletterdheid