Kennismakingsgesprek en inschrijving

Aanmeldingsprocedure en kennismaking

Heeft u interesse voor onze school, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0598-393114 of het mailadres: stantoniusschool@primenius.nl . Er zal dan door de directie contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Tijdens het oriëntatiegesprek worden uw vragen beantwoord en krijgt u informatie over de school en een rondleiding om sfeer te kunnen proeven.

Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, maakt de leerkracht, waar het kind bij in de klas komt, een afspraak met de ouders voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek worden er afspraken gemaakt wanneer het kind mag komen wennen en kan andere belangrijke informatie worden gedeeld.

Wij verzoeken u voor het bezoek aan onze school de site van onze school alvast van tevoren te lezen. De site geeft een goed beeld van onze school en ons onderwijs. Met de informatie van de site zult u tijdens het oriëntatiegesprek gericht aandacht kunnen schenken aan de voor u belangrijke zaken voor het onderwijs van uw kind.