Identiteit

Wij zijn een Katholieke basisschool die haar identiteit ontleent aan de Bijbel en de daarin beschreven levenswijze en levensvisie van Jezus van Nazareth. Wij zien het geloof niet als een pakket waarheden, maar als een levenshouding, een manier van omgaan met elkaar. Vanuit deze levenshouding kennen wij het belang van waarden en normen een grote waarde toe.

Kernwaarden
Wij hechten waarde aan een positief schoolklimaat vanuit de pedagogische basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. Een aantal kernwaarden legt hierin de basis voor onze identiteit. Respect, betrokkenheid, vertrouwen, ruimte en veiligheid.

Respect en betrokkenheid komen in de praktijk naar voren, in onze wens mét en ván elkaar te leren. Om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen is vertrouwen nodig, samen werken en elkaar los te kunnen laten.

Dit doen we door elkaar ruimte te geven en door leerlingen (mede-)verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te geven. De laatste zeer belangrijke waarde is veiligheid. Dit komt vooral naar voren in acceptatie van de ander en in het creëren van een veilige sfeer op school.

Identiteit in de praktijk
Iedere dag starten we met een gebed en met Trefwoord. Een methode voor dagopeningen met focus op identiteit en levensbeschouwing. De ene dag lezen we een (bijbel)verhaal, de andere dag gaan we in gesprek over de toepassing van deze verhalen.

’s Middags, voorafgaande aan de lunch, wordt er ook in de klas gebeden. Naast de christelijke traditie is er ook aandacht voor andere geloven en religieuze gebruiken.

Vieringen
Wij vinden het als school belangrijk om samen te vieren. Wij staan niet alleen stil bij kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, maar ook bij andere gelegenheden zoals St. Maarten en de Kinderboekenweek.

Onze school heeft een eigen plaats in de katholieke gemeenschap van Sappemeer: de parochie. Parochie en school kunnen elkaar op levensbeschouwelijk gebied voeden.