Het team

Daphne Marissen

Mijn naam is Daphne Marissen. Sinds april 2020 werk ik op de Sint Antoniusschool. De prettige sfeer en de gezamenlijke vieringen zijn voor mij belangrijke aspecten van de school. De verbinding in de driehoek kind-ouders-school is voor mij de basis van een goede ontwikkeling van de kinderen. Als directeur draag ik graag bij aan een fijne en goede school, waar de kinderen met veel plezier naar toe gaan. Ik hecht veel waarde aan openheid en gelijkwaardigheid en vind het erg prettig om samen met ouders steeds een stapje verder te komen. Mocht u een vraag hebben, dan ga ik graag in gesprek!

Ivon van der Vaart

Mijn naam is Ivon van der Vaart. Sinds 2021 werk ik als intern begeleider op de St. Antoniusschool. In de loop van mijn vijfentwintig jaren in het onderwijs heb ik diverse kanten van het onderwijs mogen zien. Als leerkracht heb ik gewerkt in alle jaargroepen op een basisschool in Assen. Ook heb ik als RT-er extra ondersteuning gegeven aan leerlingen en heb ik gewerkt bij Renn4 als ambulant begeleider.  De afgelopen twaalf jaren ben ik werkzaam als (meer schools) intern begeleider en heb ik op meerdere scholen met veel plezier gewerkt. Als intern begeleider ondersteun en begeleid ik leerkrachten. Wij zullen elkaar vooral ontmoeten wanneer de leerkracht een volgende stap wil maken in de ontwikkeling van uw kind. Dit kan zowel op sociaal emotioneel gebied zijn, dan wel met de leerontwikkeling te maken hebben.

Carmen Hoekzema

Mijn naam is Carmen Hoekzema. Ik ben leerkracht bij de kleuters en ik ben onderbouwcoördinator. Ik vind het belangrijk om goed te kijken naar wat kinderen nodig hebben om optimaal tot ontwikkeling te komen. Daarom heb ik na mijn PABO nog de Master SEN (Special Educational Needs) gedaan, waarbij ik mij heb gespecialiseerd in kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. 

Marleen Veringa

Ik ben Marleen Veringa. Ik werk sinds augustus 2015 op de St. Antoniusschool. Daarvoor was ik al een aantal jaren werkzaam binnen de stichting. Ik ben leerkracht van groep 1/2, het Muizenhol op maandag t/m vrijdag. Het werken met kinderen betekent dat er geen dag hetzelfde is. Ze zijn open, eerlijk, spontaan en enthousiast. Ik vind het mooi om te zien hoe de kinderen zich door het jaar heen ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Om zich goed te kunnen ontwikkelen vind ik het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn, in de groep en op school.

Mirjam Nevels

Mijn naam is Mirjam Nevels en ik ben leerkracht in de kleuterbouw. Het samen een groep zijn waarin kinderen gezien en gehoord worden en met elkaar leren vind ik belangrijk. Ik zie het als een uitdaging om vanuit nieuwsgierigheid, interesse en ervaringen aan te sluiten en bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Wilma de Vries

Mijn naam is Wilma de Vries. Ik ben leerkracht bij de Vossen en de Beren. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen . Heel mooi om ze daarbij te ondersteunen.

Janita Botke

Mijn naam is Janita Botke. Dit jaar ben ik de leerkracht van groep 1/2 het Vossenhol op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Dieuwke van Loo

Mijn naam is Dieuwke van Loo. Bijzonder hoe jonge kinderen al kunnen nadenken over wat ze tegenkomen in de wereld om hen heen. Een prachtige leeftijd om te begeleiden in hun ontwikkeling! Als de ontwikkeling bij een kind wat anders of moeilijker verloopt,  vind ik het gesprek tussen school en ouders en kind heel belangrijk. Samen vind je vaak een weg die mogelijkheden schept! 

Tessa Delbrugge

Mijn naam is Tessa Delbrugge. Ik ben al heel veel jaren met veel plezier werkzaam in het primair onderwijs en heb in alle groepen ervaring. Ik werk inmiddels voor het zevende jaar op de St. Antoniusschool. Dit schooljaar werk ik op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 3 vlinders.

Shivangi Olinga

Hallo, mijn naam is Shivangi Olinga. Dit schooljaar ga ik met veel plezier aan de slag in de groepen 3. Op de maandag en dinsdag geef ik les aan groep 3, de insecten en op de donderdag en vrijdag aan groep 3, de vlinders. Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwde en fijne sfeer is in de klas waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dat er oog is voor ieder kind en dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Mijn motto is altijd: je leert van en met elkaar.

Agnes Noor

Ik ben Agnes Noor. Lesgeven is mijn passie. Ik vind het leuk om kinderen iets nieuws te leren. Ik vind het ook belangrijk dat kinderen leren samenwerken, maar ook zelfstandigheid en eigenaarschap vind ik belangrijk. Ik probeer ze hierin elke dag te ondersteunen.

Voor de kinderen vind ik dat school een veilige plek moet zijn. Dan pas kan er geleerd worden. Ik zal hier in het begin ook veel aandacht aan besteden. Verder ben ik positief ingesteld en zal de kinderen ook zoveel mogelijk op een positieve manier benaderen.

Ik geef les in groep 3, de insecten, op woensdag, donderdag en vrijdag.

Elise Eijsbergen

Mijn naam is Elise Eijsbergen. Dit schooljaar ben ik op woensdag t/m vrijdag leerkracht van groep 3, de insectenwereld. Groep 3 is een bijzonder leerjaar. Het is zo mooi om te zien dat de kinderen zo rond de kerstvakantie ineens echt kunnen lezen! Met veel plezier sta ik voor de klas en geniet ik van de interactie met de kinderen. Elke dag is weer anders! Ik maak graag muziek met de kinderen. Zo zingen we geregeld met de gitaar erbij. Naast leerkracht ben ik namens het team contactpersoon bij de OR.

Fleur Jager

Mijn naam is Fleur Jager. Ik ben 22 jaar en heb dit jaar de academische pabo afgerond. Komend schooljaar ben ik 4 dagen in de week juf van groep 4 de dolfijnen. Van jongs af aan wilde ik al juf worden en ik kan dan ook niet wachten om er samen een gezellig en leerzaam jaar van te maken! Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en vertrouwen. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is in de klas. Daarnaast vind ik het leuk dat geen dag hetzelfde is, je veel kunt leren van de kinderen en ze ontzettend kunt zien groeien gedurende het jaar.

Karin Eijpe

Mijn naam is Karin Eijpe. Dit jaar geef ik 4 dagen in de week les aan groep 4 de Bijen. Ik geniet elke dag van het lesgeven. Er is veel afwisseling en geen dag is hetzelfde. De kinderen leren vaardigheden van mij en ik leer ook elke dag van de kinderen. Het is mooi om te zien hoe kinderen groeien in hun ontwikkeling, op welke manier dan ook! En ik ben trots dat ik daar, samen met ons fantastische team, elke dag deel van mag uitmaken.

Annette Hoekstra

Mijn naam is Annette Hoekstra. Nadat ik 18 jaar gewerkt heb in als leerkracht in Ten Boer/ Thesinge, werk ik sinds 2018 op de St. Antoniusschool. Sinds 2021 ook bovenbouwcoördinator. Het is prettig om onderdeel te zijn van een groot team met veel verschillende kwaliteiten. Zo zijn we er voor elkaar en leren we van elkaar. Ik ben graag een leerkracht die er voor leerlingen is, vertrouwen biedt, talent oproept en werkt vanuit mijn eigen persoon. Het welbevinden van een leerling staat bij mij altijd voorop. Het is immers een voorwaarde om tot leren te komen.  Ouders zie ik als experts, zij kennen hun eigen kind(eren) het best. Een goede relatie tussen ouder, school en kind is noodzakelijk.

Judit Kroon

Mijn naam is Judit Kroon. Komend schooljaar maak ik na ruim 18 jaar onderwijservaring in vooral het voortgezet onderwijs, de overstap naar het basisonderwijs. Ik ga twee dagen per week lesgeven aan groep 5, bij de Kikkers. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en dat iedereen in de klas en op school met respect met elkaar omgaat. Ik vind het heerlijk om de hele dag met kinderen te mogen werken en hun verhalen te horen. Ook hoop ik een stukje van mijn eigen enthousiasme om nieuwe dingen te leren te kunnen overdragen op de leerlingen in mijn klas.

Marla Drenth

Mijn naam is Marla Drenth. Dit is mijn tweede jaar op de St Antoniusschool. Ik ben de juf van groep 5: de Bevers. Ik geniet elke dag van het onderwijs, en ik vind het prachtig om samen met de leerlingen de wereld te ontdekken en hiervan te leren. De spontaniteit en het enthousiasme dat in de klas ontstaat, werkt hierbij als een goede drijfveer! Ik vind een veilige en fijne sfeer in de klas ontzettend belangrijk, zodat elk kind zich op zijn/haar eigen manier kan en durft te ontwikkelen.

Miranda Kazemier

Ik ben Miranda Kazemier-Bulle. Ik mag dit jaar op maandag, dinsdag, woensdag  en vrijdag lesgeven aan de apen in groep 6. In 2002 ben ik voor de stichting gaan werken op de Gerardus Majella, en in 2010  kwam er een plekje vrij op de Antonius.

De Sint Antonius is voor mij een hele speciale school; 3 generaties in onze familie hebben hier al les gehad, waaronder ik zelf. Het is dan wel even wennen als je eigen juf/meester dan je collega wordt. In de groep begint het ontdekken van je zelf. Kinderen leren een eigen mening te krijgen en oefenen de vaardigheden om hier mee om te gaan. Ik kan er echt van genieten om dit proces van zo dicht bij mee te mogen maken en de kinderen hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Dit zorg ervoor dat ik me helemaal thuis voel in groep 6. Naast leerkracht ben ik ook reken coördinator en Bhv er op school.

Sharmayne Koerts

Mijn naam is Sharmayne Koerts. Sinds 2009 ben ik werkzaam op de St. Antoniusschool. Ik vind het een leuke, sfeervolle school, met een fijn team, waarin eenieder dezelfde insteek heeft. 

Kinderen een fijne basisschoolperiode geven, waarin ze zichzelf kunnen zijn, gehoord en gezien worden en waarin ze mee mogen kijken naar hun eigen ontwikkeling. 

Dit schooljaar zal ik samen met juf Irma lesgeven aan de Panda’s groep 6.

Een mooie leeftijd, waarin de kinderen steeds meer inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk, omdat geen dag hetzelfde is!

Irma van Erp

Mijn naam is Irma van Erp. Sinds dit jaar ben ik werkzaam op de St. Antoniusschool. Op maandag, donderdag en vrijdag ben ik leerkracht van de panda's (groep 6) en op dinsdag geef ik bewegingsonderwijs aan verschillende groepen. Dit vind ik een mooie combinatie omdat je op deze manier verschillende kwaliteiten van de leerlingen ziet.

Niek Veenhoven

Mijn naam is Niek Veenhoven. Dit schooljaar ben ik meester van groep 7 de Pauwen op dinsdag tot en met vrijdag. Op één staat bij mij een veilige en fijne sfeer in de klas in combinatie met een vleugje humor. Daarnaast vind ik het belangrijk dat leerlingen van en met elkaar leren, om zo tot een mooie ontwikkeling te komen op eigen niveau.

Liesbeth Deiman

Mijn naam is Liesbeth Deiman. Ik werk al heel wat jaren met veel plezier op de St.Antoniusschool, in de bovenbouw. In het enthousiaste team ben ik leerkracht van groep 7 De Uilen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Ik word blij van het werken met de kinderen in de bovenbouw. Ik vind het een uitdaging om de kinderen vanuit eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid te laten werken! Kinderen weten zelf heel goed wat ze willen en kunnen! En komen zelf met de meest fantastische ideeën!

Daarnaast vervul ik de rol van KiVa- en identiteitscoördinator. Ik vind het belangrijk dat iedereen met plezier naar school komt. Het welbevinden en een goede sfeer vind ik belangrijk.  Het samen vieren van (katholieke) feesten draagt hier mooi aan bij.

Roos Claassen

Ik ben Roos Claassen, ik werk al vele jaren met ontzettend veel plezier op de St Antoniusschool. Ik heb me inmiddels ontwikkeld tot allround basisschool juf. Ik heb in alle groepen gestaan en sta nu als leerkracht in groep 7 en groep 8. Samen werken we aan de vele doelen in de groepen, maar vinden we het ook heel belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn. Er ruimte is voor hun eigen ontwikkeling en kwaliteiten. Ik geef de basisvakken en daarnaast gym, creatief (tekenen, handvaardigheid, textiel, techniek en koken) en probeer ik kinderen aan het lezen van leuke boeken te krijgen. Ik geef Rots en Water trainingen aan groepen binnen de school en vertegenwoordig de bijzondere scholen van Midden-Groningen in het platform cultuurmenu. Dit platform coördineert het cultuuraanbod voor de scholen, zodat alle basisschoolleerlingen in Midden-Groningen met alle disciplines kennis maken. Op onze school ben ik ook de Cultuur coördinator.

Ik geniet dagelijks van het werken met kinderen. Dit kan natuurlijk alleen in een veilige, vertrouwde omgeving waar oog is voor elk kind. Ik kan dit niet alleen, maar doe dit samen met mijn collega`s in een gezellig team.

Adriana Lockhorn

Ik ben Adriana Lockhorn en werk al een aantal jaren op de Sint Antoniusschool. Dat besef komt vooral op het moment dat ik de kinderen van oud-leerlingen in de groep krijg. Zo leuk om een stukje herkenning te zien. Mijn werk doe ik met veel plezier en ben een juf met ervaring in alle groepen.  Elke groep heeft zijn eigen charmes, maar mijn hart ligt toch bij de bovenbouw. Ik geniet van de humor en de gesprekken met de kinderen en… van het geven van mijn lievelingsvak, geschiedenis. Ik vind het belangrijk dat de klas een fijne, veilige plek is waar je kunt zijn wie bent met al je eigen aardigheden. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten. Dit jaar mag ik lesgeven in groep 8, de Flamingo’s.

Thea Welles

Mijn naam is Thea Welles en ik ben sinds 2010 werkzaam op de St. Antoniusschool. Ik werk met veel plezier in de bovenbouw. Dit schooljaar ben ik samen met mijn duo-collega Roos verantwoordelijk voor groep 8 de Zwaluwen.

Nataschja Huizinga

Ik ben juf Nataschja. Op de St. Antoniusschool ben ik onderwijsassistent bij de vier kleuterklassen. Een heerlijke baan, waar geen dag hetzelfde is en ik altijd met heel veel plezier naar toe ga. Werken met kinderen is mijn passie!!

Nataschja Wapsenkamp

Ik ben Nataschja Wapsenkamp. Ik ben onderwijsassistent op deze school. Inmiddels werk ik hier alweer heel wat jaren met veel plezier. Als stagiaire begonnen en inmiddels niet meer weg te slaan. Ik heb een gevarieerde baan. Ik ben individueler met de kinderen bezig. Elke dag is anders. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen manier mogen en kunnen ontwikkelen. Ieder kind is anders en doet het op zijn of haar eigen manier. Mijn rol hierin is een kind handvaten geven om een leuke en leerzame schooltijd tegemoet te gaan.

Suzanne Hoetjer

Mijn naam is Suzanne Hoetjer en werk als onderwijsassistent bij de groepen 4 t/m 6. Ik ben aanwezig op de maandag t/m donderdag. Op de woensdag sta ik voor groep 4 de dolfijnen. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen te werken. Het individueel begeleiden van de kinderen vind ik belangrijk. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen leerlijn.

Jolanda Wolthers

Mijn naam is Jolanda Wolthers. Ik werk alweer een paar jaar op de St. Antoniussschool als onderwijsassistent. Daarnaast vervul ik ook veel taken als conciërge. Het is een leuke en gevarieerde baan met veel afwisseling, geen dag is hetzelfde!

Maaike Plat

Mijn naam is Maaike Plat en ik ben sinds 2021 werkzaam als administratief medewerker op de st. Antoniusschool. Ik vind het fijn om een bijdrage te mogen leveren aan deze mooie school en onderdeel te zijn van een enthousiast team.