Schooladviescommissie

De School Advies Commissie, SAC, is de geleding binnen de school die meedenkt en adviseert aan de directeur van de school op de volgende terreinen:

  1. Onderwijs
  2. Organisatie
  3. Levensbeschouwelijke identiteit van de school

Voorts signaleert de SAC knelpunten en heeft hierin een enkel adviserende rol naar de directeur, zij draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Op basis van evaluaties en verslagen kan de SAC voorstellen formuleren voor aanpassing van het beleid en inzet van benodigde middelen.

De directeur kan zelf ook een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. De SAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders van één of meerdere kinderen school.

De ouders zijn: