Eigentijds onderwijs

De St. Antoniusschool barst van de ambities. We willen goed onderwijs, dat doelmatig is ingericht, waarbij alle talenten tot hun recht komen en waarbij in wordt gespeeld op de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leven en werken in de 21e eeuw. ICT zien wij als een belangrijk instrument om deze ambities waar te maken.

Onze visie is gericht op het gebruik van ICT als hulpmiddel om het rendement van de bestaande werkwijzen te verhogen. Het vakmanschap van de leerkracht staat hierbij centraal. Het werken vanuit de door het CED opgestelde leerdoelen is richtinggevend.

Naast het werken met de leerlijnen en ICT blijft er voldoende tijd en aandacht bestaan voor het schrijfonderwijs en het laten beklijven van informatie door middel van verwerking middels schrift. Ook blijft er voldoende ruimte in het onderwijsprogramma bestaan voor sociale interactie, ervaren met behulp van concreet materiaal e.d. De leerlijn ICT bevat een opbouw waarin rekening is gehouden met de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsfases.

Ons doel is om realistische keuzes te maken, waardoor we ICT goed kunnen benutten voor de verbetering van de kwaliteit en de productiviteit van het onderwijs.

De belangrijkste bouwstenen hierbij zijn visie, deskundigheid, inhoud & toepassingen en infra structuur. Het is van groot belang dat deze bouwstenen met elkaar in balans zijn.

ICT infrastructuur                                                                          
Op school werken we met digitale schoolborden. Door de hele school heen zijn er routers geplaatst om de Wi-Fi verbinding te garanderen. De vaste devices worden aangevuld en soms vervangen door mobiele devices. We achten het van belang om desktops en/of laptops te blijven gebruiken, o.a. voor het tekstverwerken. In de nieuwe school zal de internetverbinding via de glasvezelkabel lopen.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 
    Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl