Eindtoets en uitstroom

Cito eindtoets

De laatste 4 schooljaren hebben alle kinderen deelgenomen aan de CITO eindtoets.

Dit schooljaar is voor de tweede keer de eindtoets in april afgenomen.

Wij hebben net als vorig schooljaar de Centrale Eindtoets van CITO afgenomen.

 

De eindopbrengst ligt boven de ondergrens die de inspectie stelt en onder

het landelijk gemiddelde. De resultaten zijn naar verwachting.

De resultaten van de Cito eindtoets 2015-2016

Landelijk gemiddelde: 536,9

Uitslag st Antoniusschool: 535,8

 

Uitstroom groep 8

De leerlingen van groep 8 gaan naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs

en stromen in op verschillende niveaus.

Hieronder vermelden we de niveaus van de leerlingen van groep 8 van het afgelopen chooljaar:

Praktijk onderwijs         0 leerlingen

VMBO                        17 leerlingen

HAVO                          5 leerlingen

VWO                            9 leerlingen