02-02-2018

Petitie Primenius

Op 14 februari wordt er weer gestaakt in het onderwijs.  Als bijlage van de nieuwsbrief is er een brief meegezonden van dhr. Van Meekeren, voorzitter van het college van bestuur van Primenius. Hierin leest u de beweegredenen om te staken en wordt u, als ouder, gevraagd om ons te helpen een statement te maken richting Den Haag. Dit kan door de petitie van de stichting Primenius te tekenen op: https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/