31-12-2015

Faillissement Timpaan Peuterspeelzalen

Vorige week kregen we het bericht van Timpaan, dat Timpaan Kindercentra helaas failliet is gegaan. 

Op de website van de gemeente is er het volgende over opgenomen:

Timpaan Kindercentra failliet
Op 22 december heeft de rechter uitspraak gedaan in het faillissement van Timpaan Kindercentra. De 22 kinderopvanglocaties van het failliete Timpaan in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden overgenomen door KaKa Kinderopvang uit Dwingeloo. Dit heeft betrekking op kinderopvang, peuteropvang, gastouderbureau, buitenschoolse en tussen schoolse opvang. Kinderopvang KaKa zal eigenaar worden per 1 februari 2016. De opvang van de kinderen blijft tot die tijd gewoon doorgaan. Kinderopvang KaKa heeft de intentie alle activiteiten door te zetten, op dezelfde locaties en zoveel mogelijk met dezelfde leidsters.
Bij vragen kunnen ouders mailen naar Timpaan.

Uiteraard is het voor Timpaan en haar medewerkers heel vervelend dat deze situatie is ontstaan. Daarnaast is het voor de ouders en de scholen vervelend. Hoewel nog niet alles duidelijk is, hoe het uiteindelijk komt nu KaKa Kinderopvang uit Dwingeloo de locaties in ons gebied overneemt, is het goed te weten, dat de opvang van de kinderen direct na de Kerstvakantie gewoon blijft doorgaan. In de loop van januari zal er meer duidelijkheid ontstaan over de periode vanaf 1 februari 2016.

KaKa Kinderopvang
Kinderopvang KaKa is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. KaKa staat voor kwaliteit en kleinschaligheid. Dit zijn de pijlers van de organisatie; het bieden van kwalitatief goede opvang op een kleinschalige manier. Hiermee onderscheidt KaKa zich van andere aanbieders voor kinderopvang. De gekozen benadering heeft KaKa op een goede manier door de startjaren heen geloosd. Wij richten ons op het aanbieden van kinderopvang op of nabij een schoollocatie en nadrukkelijk in samenwerking met de school voor het realiseren van een doorgaande leer- en ontwikkellijn, een warme overdracht en het aanbieden van vroeg- en voorschoolse educatie. 

Naast de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen is in de groep voor ieder kind genoeg liefde en aandacht. Wij willen voor de kinderen een thuissituatie creëren waar ze zich kunnen ontspannen of inspannen, kunnen spelen of relaxen, creatief bezig zijn of een boek lezen. De ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar wordt gestimuleerd door het werken met een VVE methode. Kinderen worden door de leidsters geobserveerd om deze ontwikkeling in beeld te brengen. Medewerkers worden bij ons mede verantwoordelijk gemaakt voor het succes van de locatie, wat zorgt voor een hoge bevlogenheid, grote betrokkenheid en minder stress en verzuim. De directie is via korte lijnen verbonden met de teams, om snel te kunnen schakelen indien nodig. 

Wij gaan met veel enthousiasme aan de slag om een mooie toekomst op te bouwen voor de kinderopvang in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.