Insecten 3

In de Vlindertuin fladderen een heleboel vlinders die heel graag dingen willen leren. Bij de Insecten ‘zoemen’ en ‘vliegen’ een heleboel insecten die heel graag dingen willen leren.

In onze groep wisselen we het werken af met spelen en is er veel ruimte voor beweging. We leren dit jaar alle letters, zodat we een heleboel woordjes en verhaaltjes kunnen lezen. Dit doen we aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen, maar ook door veel spelletjes te spelen, lekker te lezen en door bijvoorbeeld letters of woorden van Lego, klei of blokjes te maken. We leren ook rekenen, samen met het aapje SemSom. SemSom is onze rekenmethode, waarin ook veel ruimte is voor spel en bewegend leren. Schrijven leren we o.a. door over letters te lopen, letters te voelen en door letters te schrijven in scheerschuim. Uiteindelijk kunnen we dan hele mooie letters in ons schrijfschrift schrijven. Naast al dat harde werken is er ook ruimte voor leuke thema’s. We kiezen (samen) een thema waaraan we een periode gaan werken. Aan de hand van deze thema’s werken we ook weer aan onze doelen en is er daarnaast ruimte voor onze eigen (creatieve) talenten.

 


Etalage

Laad meer