Beren 1/2

Welkom in het berenholletje! Onze groep bestaat uit 25 kinderen en 2 juffen en daar komen in de loop van het jaar steeds meer berenkinderen bij. Samen met juf Tessa en juf Farina hebben we het beregezellig hier! We spelen, rekenen, zingen, dansen, toneelspelen, knutselen en poetsen wat af in een week. Gedurende het jaar leren we aan de hand van thema’s en spel in allerlei hoeken van en met elkaar. Een beregroet van ons allemaal!


Etalage

Laad meer