Muizen 1/2

Welkom in het Vossenhol/Muizenhol/Berenhol/Konijnenhol!

Wij zijn een gezellige groep kleuters die in de loop van het jaar steeds meer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes verwelkomen. We starten rond de 22-24 leerlingen en gedurende het jaar stromen er nieuwe kinderen die 4 jaar worden in. We hebben bewust gekozen voor combigroepen 1/2 omdat we ervaren dat de ontwikkeling van een kleuter sprongsgewijs gaat. De ene dag lukt iets nog niet zo goed en de volgende dag lukt het plots wel! In de combinatiegroep 1/2 is alle ruimte voor deze sprongsgewijze ontwikkeling. In deze groep leren we heel erg veel van en met elkaar. Iedereen doet dit op zijn/haar eigen tempo, waarbij het belangrijk is dat je lekker in je vel zit en je je veilig voelt in de groep.

In onze groep is veel ruimte om ontdekkend en spelend te leren. Voorafgaand aan een periode bepalen we de doelen die we centraal stellen. We kiezen (samen met de kinderen) een betekenisvol thema waar de kinderen een periode aan gaan werken. Deze periode duurt meestal 6 tot 8 weken en duurt van vakantie tot vakantie. Aan de hand van de doelen en het thema geven wij ons onderwijs bij de kleuters vorm. We besteden aandacht aan alle ontwikkelgebieden: cognitieve ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en het speel-werkgedrag.


Etalage

Laad meer